O nas

DRUŠTVO KAŠ, so.p.
DRUŠTVO KONJIŠKA ATLETSKA ŠOLA-KAŠ, socialno podjetje

Ulica Toneta Melive 8 a,
3210 Slovenske Konjice

Matična številka: 1135252000
Davčna številka 51798689
Davčni zavezanec: NE

Mobi: 051 655 900
E-mail: info@ad-kas.si

Anton Noner

vodja projekta

Projekt KAŠ-eva akademija zdravega življenja

KAŠ je z aprilom 2017 pričel z izvajanjem projekta KAŠ-eva akademija zdravega življenja, ki ga financirata Evropski sklad za regionalni razvoj in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

Projekt naslavlja tematiko promocije gibanja, zdravega načina življenja, aktivacijo prebivalstva z namenom športnega udejstvovanja, medsebojne solidarnosti in spodbujanje fair play-a.

KAŠ-eva akademija zdravega življenja obravnava in spodbuja zdrav življenjski slog ob tem pa dolgoročno doprinaša k povišanju splošne kondicijske pripravljenosti širšega lokalnega okolja.

Aktivnosti, ki se bodo odvijale v okviru projekta so:

–              specifična redna izobraževanja, dostopna za širše okolje,

–              izdelava informacijske, povezovalno-izobraževalne platforme,

–              aktivno preživljanje prostega časa, prilagojeno še za druge ciljne skupine

Strokovna predavanja

V svojo sredino bom v okviru projekta vključili posameznike, ki so specialisti na področju medicine športa in fizioterapije, nutricistike, psihologije športa, itd. Z rednimi in frekvenčnimi predavanji, ki bodo promovirana in dostopna prebivalcem širšega regijskega okolja, bomo ponudili celostno obravnavo in celosten pristop k zdravemu načinu življenja. S predavanji želimo zainteresirano javnost spodbuditi k:

–              spodbuditi ljubezen do gibanja,

–              opustitvi nezdravih navad,

–              obrazložiti ustroj delovanja človeškega telesa z namenom preventive in preprečevanja poškodb,

–              pravilnemu prehranjevanju kot načinu življenja z namenom izboljšanja splošnega zdravstvenega stanja posameznika,

–              motivaciji in samomotivaciji, ki vodi k lažjemu premagovanju stresa in dviguje kvaliteto življenja,

 

Informacijska povezovalno-izobraževalna platforma

Platforma bo ponujala izobraževalne in koristne članke s področij: tehnika teka, preprečevanje poškodb, delovanje človeškega telesa, prehrana, športna oprema, psihologija športa, pedagoško-andragoško podprta razlaga in predlogi vaj ter vadbe, novosti, druge koristne vsebine vezane na šport, gibanje in zdrav način življenja, motivacija, itd.; informacije vezane na športne dejavnosti in aktivnosti, ki se bodo odvijale na nacionalnem nivoju (tekmovanja, prireditve, izobraževanja, itd.); koledarček tekaških rekreativnih tekmovanj, blog (izkušnje in nasveti vezani na športno udejstvovanje); forum (namenjen izražanju mnenj in izkušenj ter povezovanju vseh ljubiteljev športa, zdrave prehrane, gibanja in zdravega načina življenja).

Razširitev ciljnih skupin

V okviru projekta KAŠ-eva akademija zdravega življenja bomo športno rekreativno dejavnost razširili na dve novi ciljni skupini – Gibalnico za malčke in Vadbo za seniorje.

Gibalnica za malčke

Gibalnica za malčke bo potekala na redni tedenski ali mesečni bazi. Povezali se bomo z vrtci in za predšolske otroke izvajali gibalne urice, ki bodo pripomogle k njihovemu boljšemu psiho-fizičnemu razvoju. Gibalne urice bodo skrbno načrtovane in strukturirane z namenom spodbujanja ljubezni do gibanja skozi igro in zabavo. S to aktivnostjo bomo v KAŠ vključili ciljno skupino, ki je najbolj dovzetna za (pri)vzgojo ljubezni do aktivnosti in zdravega načina življenja. Na dolgi rok je tovrsten pristop lahko najučinkovitejši v smislu prispevka k izboljšanju zdravja cele generacije posameznikov in posameznic.

Vadba za seniorje

Gibanje je v zrelem življenjskem obdobju izjemnega pomena za ohranjanje vitalnosti, ob enem pa mora biti vadba izvedena z izjemno pozornostjo, saj je verjetnost poškodb večja, rehabilitacijski čas po njih pa toliko daljši.

KAŠ v okviru projekta s svojim strokovnim znanjem načrtuje vadbo, primerno za starejšo populacijo, ob tem pa bomo poskrbeli še za komponento, ki je ključna za posameznike v zreli dobi – ohranjanje in širjenje socialnega kroga, ki je izjemnega pomena za fizično in mentalno zdravje omenjene populacije.

Projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.