Projekt KAŠ-eva akademija zdravega življenja

KAŠ je z aprilom 2017 pričel z izvajanjem projekta KAŠ-eva akademija zdravega življenja, ki ga financirata Evropski sklad za regionalni razvoj in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

Projekt naslavlja tematiko promocije gibanja, zdravega načina življenja, aktivacijo prebivalstva z namenom športnega udejstvovanja, medsebojne solidarnosti in spodbujanje fair play-a.

KAŠ-eva akademija zdravega življenja obravnava in spodbuja zdrav življenjski slog ob tem pa dolgoročno doprinaša k povišanju splošne kondicijske pripravljenosti širšega lokalnega okolja.

Aktivnosti, ki se bodo odvijale v okviru projekta so:

–              specifična redna izobraževanja, dostopna za širše okolje,

–              izdelava informacijske, povezovalno-izobraževalne platforme,

–              aktivno preživljanje prostega časa, prilagojeno še za druge ciljne skupine

Strokovna predavanja

V svojo sredino bom v okviru projekta vključili posameznike, ki so specialisti na področju medicine športa in fizioterapije, nutricistike, psihologije športa, itd. Z rednimi in frekvenčnimi predavanji, ki bodo promovirana in dostopna prebivalcem širšega regijskega okolja, bomo ponudili celostno obravnavo in celosten pristop k zdravemu načinu življenja. S predavanji želimo zainteresirano javnost spodbuditi k:

–              spodbuditi ljubezen do gibanja,

–              opustitvi nezdravih navad,

–              obrazložiti ustroj delovanja človeškega telesa z namenom preventive in preprečevanja poškodb,

–              pravilnemu prehranjevanju kot načinu življenja z namenom izboljšanja splošnega zdravstvenega stanja posameznika,

–              motivaciji in samomotivaciji, ki vodi k lažjemu premagovanju stresa in dviguje kvaliteto življenja,

 

Informacijska povezovalno-izobraževalna platforma

Platforma bo ponujala izobraževalne in koristne članke s področij: tehnika teka, preprečevanje poškodb, delovanje človeškega telesa, prehrana, športna oprema, psihologija športa, pedagoško-andragoško podprta razlaga in predlogi vaj ter vadbe, novosti, druge koristne vsebine vezane na šport, gibanje in zdrav način življenja, motivacija, itd.; informacije vezane na športne dejavnosti in aktivnosti, ki se bodo odvijale na nacionalnem nivoju (tekmovanja, prireditve, izobraževanja, itd.); koledarček tekaških rekreativnih tekmovanj, blog (izkušnje in nasveti vezani na športno udejstvovanje); forum (namenjen izražanju mnenj in izkušenj ter povezovanju vseh ljubiteljev športa, zdrave prehrane, gibanja in zdravega načina življenja).

Razširitev ciljnih skupin

V okviru projekta KAŠ-eva akademija zdravega življenja bomo športno rekreativno dejavnost razširili na dve novi ciljni skupini – Gibalnico za malčke in Vadbo za seniorje.

Gibalnica za malčke

Gibalnica za malčke bo potekala na redni tedenski ali mesečni bazi. Povezali se bomo z vrtci in za predšolske otroke izvajali gibalne urice, ki bodo pripomogle k njihovemu boljšemu psiho-fizičnemu razvoju. Gibalne urice bodo skrbno načrtovane in strukturirane z namenom spodbujanja ljubezni do gibanja skozi igro in zabavo. S to aktivnostjo bomo v KAŠ vključili ciljno skupino, ki je najbolj dovzetna za (pri)vzgojo ljubezni do aktivnosti in zdravega načina življenja. Na dolgi rok je tovrsten pristop lahko najučinkovitejši v smislu prispevka k izboljšanju zdravja cele generacije posameznikov in posameznic.

 

Vadba za seniorje

Gibanje je v zrelem življenjskem obdobju izjemnega pomena za ohranjanje vitalnosti, ob enem pa mora biti vadba izvedena z izjemno pozornostjo, saj je verjetnost poškodb večja, rehabilitacijski čas po njih pa toliko daljši.

KAŠ v okviru projekta s svojim strokovnim znanjem načrtuje vadbo, primerno za starejšo populacijo, ob tem pa bomo poskrbeli še za komponento, ki je ključna za posameznike v zreli dobi – ohranjanje in širjenje socialnega kroga, ki je izjemnega pomena za fizično in mentalno zdravje omenjene populacije.

 

Projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Scroll to Top