Šport in turizem

V dobi razcveta turizma je za destinacije vedno bolj pomembna športno-rekreativna ponudba. Novodobni turist na oddihu pričakuje še kaj več kot le pasivni oddih. Dobro zastavljena športna-rekreativna ponudba je namreč eden izmed atributov s katerimi lahko konkuriramo na turističnemu trgu in pomeni dodano vrednost za destinacijo.

Največjo korist s finančnega vidika prinašajo skupinski športi, ki na destinaciji koristijo športno infrastrukturo, prehrano, ter namestitvene kapacitete in dodatne storitve. Tu je potrebno poudariti, da mora destinacija zagotavljati enako visoko razvitost vseh delov ponudbe.

Problem športnega turizma je v tem, da se lahko športne ekipe gosti le omejeno obdobje, med njihovimi pripravami. Izziv predstavlja tudi nuja sledenja trendom, da se lahko ponudbo ustrezno prilagaja. Velik poudarek je na prehrani, ki mora biti prilagojena športnikom. Ker želje in potrebe športnikov in rekreativcev postajajo vedno bolj zahtevne, je potreben tudi usposobljen kader, ki svoje delo opravljajo z veseljem in se lahko poistovetijo s športniki.

Pomemben način razvijanja destinacije so poleg vsega naštetega tudi športni dogodki, ki promovirajo destinacijo kot primerno za aktivno preživljanje prostega časa. Ima pozitiven vpliv tako na lokalno skupnost kot tudi na destinacijo. Predvsem večji športni dogodki vedno spodbudijo velik interes, ter privabijo na destinacijo ljudi iz različnih koncev sveta, kar ponuja priložnost za bogatenje lastne kulture s sklepanjem novih vezi, ter privablja potencialne potrošnike.

Slovenija ima velik, a neizkoriščen potencial na področju športno – rekreativne ponudbe. Imamo temelje za izredno raznolike aktivnosti na področju, pohodništva in kolesarstva, primerne za različne ciljne skupine in za različne stopnje zahtevnosti. Prav tako Slovenija ponuja možnost prijateljskih tekem in sparing partnerjev v velikem številu športov, kar je tudi pogosta zahteva športnih klubov na pripravah.  Z bolje zastavljenimi programi in ponudbami bi lahko začeli konkurirati tudi gospodarsko bolj razvitim državam.

Za dolgoročno učinkovito in uspešno delovanje športnega turizma je pomemben usklajen in celovit razvoj športno rekreativne infrastrukture, specializiranih in prilagojenih namestitvenih kapacitet ter usposobljenega kadra, pri čemer je treba tudi spremljati svetovne trende na tem področju. Z nenehnim nadgrajevanjem le-teh lahko destinaciji zagotovimo rast in razvoj, ter posledičen uspeh.

Neža

 

Scroll to Top